Home / Samenwerking / Buurtzorg Rijnwaarden

Buurtzorg Rijnwaarden

Wij van buurtzorg leveren met een klein team van (wijk)verpleegkundigen en (wijk)ziekenverzorgenden verpleging en verzorging thuis op het moment dat u of een van uw huisgenoten zorg nodig heeft. Het kan hierbij gaan om zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, wanneer u chronisch ziek bent of terminaal ziek bent. Ook kunnen wij medisch technische handelingen uitvoeren op verzoek van de specialist. Wij werken samen met huisartsen en andere disciplines in de wijk (bijvoorbeeld fysio- en ergotherapeut) zodat u zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen. Als het thuis niet meer gaat kunnen wij u ook helpen met het aanvragen van een WLZ indicatie zodat opname in een verpleeghuis mogelijk wordt.