Home / Mededelingen / Reserveren niet meer verplicht

Beste sporters,

ons wordt vaak nog de vraag gesteld of reserveren verplicht is of dat mensen langskomen om te reserveren. Er lijkt enige onduidelijkheid te heersen.

Het reserveren is bij NLG Lobith NIET meer verplicht en u kunt gewoon uw sportieve activiteiten uitvoeren zonder hier melding van te maken.