Home / Huisregels

Huisregels

De huisregels bij NLG Lobith

Bij NLG Lobith is het mogelijk om in een sportieve en gezellige omgeving te sporten. Om jouw bezoek aan ons sportcentrum zo plezierig mogelijk te maken en te houden, gelden er een aantal huisregels. Bij het betreden van NLG Lobith ga je akkoord met onderstaande huisregels.

Fitness en welness

 • Bezoekers van NLG Lobith volgen de aanwijzingen van het NLG-personeel strikt op.
 • Voor bezoekers geldt dat het bezoek aan de accommodatie geheel voor eigen risico is.
 • Voor bezoekers van NLG Lobith geldt dat ze aansprakelijk worden gesteld als ze schade toebrengen aan eigendommen van NLG Lobith.
 • NLG Lobith kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten, ontvreemding van of beschadiging aan eigendommen van bezoekers.
 • Bij het bezoek aan NLG Lobith gebruikt de bezoeker het NLG Lobith toegangsbewijs om zich toegang te verschaffen
 • Bezoekers van NLG Lobith tonen toegangsbewijs, dat strikt persoonlijk is, op verzoek van het NLG Lobith-personeel.
 • Bij misbruik wordt het toegangsbewijs ingenomen zonder recht op terugbetaling en treedt automatisch royement op.
 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen te dragen in de fitness.
 • Zwembad bezoekers gebruiken badslippers of blauwe schoentjes om de schoenen heen.
 • Kinderen onder de 14 jaar zijn niet toegestaan in de sportruimten boven tenzij er groepslessen- of activiteiten plaats vinden.
 • Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers.
 • Overige kleren kunt u in de kleedkamers neerhangen aan een haakje.
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, zodat de kluisjes niet bezet blijven.
 • Graag na het legen van uw kluisje de sleutels in de lockers laten zitten.
 • Tijdens het trainen is het verplicht om een handdoek op alle apparaten te gebruiken.
 • Daarnaast is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen met de bestemde schoonmaak producten in de fitnesszaal.
 • Na elke training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen in de fitness of materialen hok bij het zwembad.
 • Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden of te reserveren voor mede sporters.
 • In verband met hygiëne is het dragen van (bad)kleding verplicht toegestaan in de natte gedeelten van het zwembad of de sauna.
 • In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren of harsen in de kleedkamers, douches of zwembad.
 • Vanwege de hygiëne en de waterkwaliteit is het douchen verplicht voordat men het zwembad betreed.
 • Bezoekers van NLG Lobith zijn zich er van bewust dat er gebruik gemaakt wordt van camera’s om op meerdere plekken toezicht te houden.

24/7 Fitness

Leden met 24/7 toegang op hun toegangsbewijs hebben verklaard akkoord te zijn met de hierna volgende regels:

 • Dit toegangsbewijs is strikt persoonlijk en verschaft alléén toegang aan mijzelf. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn toegangsbewijs en draag zorg voor een juist beheer van het toegangsbewijs .
 • Het is verboden om samen met anderen personen of dieren het sportcenter binnen te gaan en/of onbevoegde personen toegang te verschaffen.
 • Het is ten strengste verboden om het toegangsbewijs te dupliceren, modificeren, verkopen/verhuren, uit te lenen aan derden en alle andere vormen waarbij ongeoorloofde en onbevoegde toegang kan worden verschaft.
 • Ik train alleen wanneer ik in goede gezondheid verkeer en wijk niet af van mijn vorige trainingsprogramma’s.
 • Ik train op eigen risico en houd me aan het huisreglement van NLG Lobith.
 • Het is verboden om binnen te roken, alcohol te drinken of onder invloed te zijn van alcohol/drugs. Het meebrengen van voedsel en achterlaten van afval is niet toegestaan. Het is verboden om het gezicht te bedekken.
 • Het wijzigen van instellingen van alle apparatuur is verboden (bv. koffieapparaat, muzieksysteem, tv, camera, pc, printer, drankautomaat, fitness apparatuur, etc.).
 • In geval van opzettelijke of nalatige beschadiging of vernietiging van eigendommen van NLG Lobith ben ik juridisch aansprakelijk. Bij diefstal en vernieling wordt onmiddellijk aangifte bij de politie gedaan.
 • Het SOS-systeem en hoe te handelen in een noodsituatie is mij uitgelegd. Ik ben wettelijk aansprakelijk voor misbruik van het SOS-systeem. De nooduitgangen gebruik ik alleen in geval van nood! Bij het verlaten van het sportcenter via de hoofdingang moet ik de deur controleren of deze is vergrendeld.
 • Om veiligheidsredenen is er binnen en buiten 24/7 videobewaking. Ik ga ermee akkoord dat deze beelden worden opgeslagen, ter controle van de handhaving van de regels en in geval van incidenten.
 • Verlies of beschadiging van het toegangsbewijs maak ik dit direct kenbaar bij NLG Lobith.
 • Voor een nieuw toegangsbewijs worden kosten in rekening gebracht van, per keer, €14,99.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van NLG Lobith. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.